Festivalreglement

 1. Uitsluitend toegang tot het festivalterrein met een geldig toegangsbewijs.
 2. U bent verplicht uw legitimatiebewijs te tonen indien de beveiligingsdienst hier om verzoekt.
 3. Indien de beveiligingsdienst u wenst te fouilleren, bent u verplicht dit toe te staan.
 4. U dient te allen tijde aanwijzingen van personeel, beveiligers en EHBO-medewerkers op te volgen.
 5. Het is niet toegestaan eigen drank en/of voedsel mee te brengen op het terrein.
 6. Bij dronkenschap kan u de toegang worden geweigerd of ontzegd.
 7. Het is niet toegestaan (soft)drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 8. Het is niet toegestaan wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden bij u te dragen.
 9. Ongewenste voorwerpen worden direct in beslag genomen.
 10. Het is verboden agressief gedrag tegen festivalbezoekers en/of personeel te vertonen.
 11. Discriminerende en/of beledigende uitlatingen worden niet getolereerd.
 12. De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of verlies van goederen of voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens uw verblijf.
 13. Kinderen onder 13 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding van een volwassene.
 14. Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op het terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen toestemming van de organisatie.
 15. Gekochte toegangsbewijzen en/of consumptiebonnen worden niet teruggenomen.
 16. Alleen op zondag 29 juli 2018 op het festivalterrein gekochte consumptiebonnen zijn deze dag geldig van 12.00 tot 23.00.